newwe

EVENT
Year After Year Pre. 『SHIRUKA SHIRANUKA Fes.』

2022年冬に、京都にて結成した4ピースバンドYear After Year。まだ活動期間は半年ほど…